Doelstellingen

Transplantoux streeft verschillende doelen na. Elk van deze doelstellingen krijgt afzonderlijk de nodige aandacht. Samen vormen ze het geheel dat onderschrijft waar Transplantoux voor staat.

project_doelstellingenOrgaandonatie is het fundament waarop het nieuwe leven van vele mensen steunt. Om zoveel mogelijk mensen een tweede kans te geven wil Transplantoux blijvend SENSIBILISEREN rond orgaandonatie en orgaantransplantatie, met respect voor de donor die zijn leven geeft.

Transplantoux wil daarom getransplanteerden MOTIVEREN om gezond te leven, te bewegen en te sporten. Bewust actief leven houdt de getransplanteerde gezond. Het is ook een eerbetoon aan de donor en aan diens familie. De motivatie om te sporten en gezond te bewegen vertaalt zich binnen Transplantoux in het samen sporten met lotgenoten en sympathisanten, lokaal verankerd, of tijdens grotere evenementen.

Multidisciplinair onderzoek is nodig om op lange termijn de resultaten na orgaantransplantatie te verbeteren. Transplantoux zet zich in om wetenschappelijk onderzoek te STIMULEREN. Transplantoux wil ook de overheid overtuigen om te investeren in revalidatie- en bewegingsprogramma’s. Zo ziet Transplantoux in de toekomst steeds meer mensen die na een transplantatie een gezond, sportief, normaal leven leiden.

Die levens wil Transplantoux VERBINDEN. Transplantoux verbindt lotgenoten, familie en vrienden, en ook de donorfamilie en diens omgeving. Ze zijn verenigd in hun motivatie om samen gezond te blijven, samen te sporten, te bewegen en samen respect te tonen voor de donor die zijn leven gaf.

 

Onze visie

Transplantoux geeft aandacht aan de hele mens. Fysieke, mentale, emotionele en sociale aspecten komen aan bod in onze holistische visie. De balans tussen deze aspecten is de sleutel tot een gezond leven.

website_onsproject_holistisch

Doel 2020

Transplantoux wil groeien tot een professionele en goed gestructureerde, internationale organisatie die meer kan sensibiliseren en meer getransplanteerden en hun families kan helpen, zonder de wortels van de organisatie te verliezen.

Organisatie en connectie

Om zijn doelstellingen te bereiken steunt Transplantoux op zijn eigen organisatie en op banden met structurele partners, sponsors en natuurlijke partners.

Transplantoux vzw bestaat uit een overkoepelende Raad van Bestuur en verschillende comités met een eigen focus (sensibilisering, kledij, sponsoring, …). Daarnaast zijn er afdelingen die regionaal of per sporttak activiteiten organiseren.

Transplantoux werkt samen met UZ Leuven en UZ Gent. Daarnaast is Transplantoux ook verbonden met KULeuven via het Transplantoux Fonds. Financiële en logistieke ondersteuning is essentieel voor Transplantoux. Dankzij de blijvende steun van structurele sponsors, bedrijven en particulieren kan Transplantoux zijn werking voortzetten en uitbouwen. De natuurlijke partners van Transplantoux, Sporta, Flanders Classics en Bakala Academy zorgen mee voor omkadering, ondersteuning en samenwerking.

 

Onze peters

Stan Van Samang en Zdenek Stybar

stan-van-samang-15img_3508-stybar

Bron: website Transplantoux